• Tải về phần 1 tại đây
  Tải về phần 2 tại đây
  Tải về phần 3 tại đây
  Tải về phần 4 tại đây
  Tải về phần 5 tại đây
  Tải về phần 6 tại đây
 • Pass Unrar: http://get4share.com
 • Chú ý : sau khi download xong các bạn dùng chương trình FFSJ join lại nhé
 • Advertisements