• Tải về phần 1 tại đây
    Tải về phần 2 tại đây
    Tải về phần 3 tại đây

    Tải về phần 5 tại đây
  • Pass Unrar : http://get4share.com
  • Download về, giải nén ra file PowerPoint2003.iso, mount vào ổ CD ảo rồi cài
    Download phần mềm tạo ổ đĩa ảo Alcohol 120% 1.9.7.6022 và xem hưỡng dẫn : Tại đây