Dung lượng : 102 MB
Định dạng : ISO
Tải về bạn có thể dùng phần mềm tạo CD ảo để xem hoặc có thể Burn ra đĩa

  • Tải về phần 1 tại đây
    Tải về phần 2 tại đây
  • Pass Unrar: http://get4share.com
  • Download về, giải nén ra file ssdg342.iso, mount vào ổ CD ảo rồi cài.
    Download phần mềm tạo ổ đĩa ảo Alcohol 120% 1.9.7.6022 và xem hưỡng dẫn : Tại đây
  • Advertisements