• Tải về phần 1 tại đây
  Tải về phần 2 tại đây
  Tải về phần 3 tại đây
  Tải về phần 4 tại đây
  Tải về phần 5 tại đây
  Tải về phần 6 tại đây
  Tải về phần 7 tại đây
  Tải về phần 8 tại đây
  Tải về phần 9 tại đây
  Tải về phần 10 tại đây
  Tải về phần 11 tại đây
  Tải về phần 12 tại đây
  Tải về phần 13 tại đây
  Tải về phần 14 tại đây
  Tải về phần 15 tại đây
  Tải về phần 16 tại đây
  Tải về phần 17 tại đây
  Tải về phần 18 tại đây
  Tải về phần 19 tại đây
  Tải về phần 20 tại đây
  Tải về phần 21tại đây
  Tải về phần 22 tại đây
  Tải về phần 23 tại đây
  Tải về phần 24 tại đây
  Tải về phần 25 tại đây
  Tải về phần 26 tại đây
  Tải về phần 27 tại đây
 • Pass Unrar: http://get4share.com
 • Download về, giải nén ra file Gtltc.iso, mount vào ổ CD ảo rồi cài.
  Download phần mềm tạo ổ đĩa ảo Alcohol 120% 1.9.7.6022 và xem hưỡng dẫn : Tại đây
 • Advertisements