Tiếng anh

No star where: không sao đâu.
Like Is Afternoon: thích thì chiều .
I no want salasd again : anh không muốn cãi với em nữa.
If you want I’ll afternoon you: Nếu anh muốn anh sẽ chiều em .
No who love me: Không ai iu tui .
No four go: vô tư đi.
Know die now: hiễu chết liền .
No table : miễn bàn.
No dare where: không dám đâu.
Go die go: đi chết đi.
Ugly tiger: xấu hổ.
You lie see love: em xạo thấy thương.
I love toilet you sitdown: tôi yêu cầu em ngồi xuống.
ráng học thuộc đi xài với ghệ chài! đúng là….bind hand dot com (pó tay chấm kom)
***.***.***.***.***.***.***.***.***

Advertisements